Alternativa intervenţiilor chirurgicale plastice

Cercetările întreprinse în domeniul dermatologiei, fiziologiei, biochimiei imunologiei au condus la rezultate utilizabile în practica cosmetică. Drept dovadă servesc produsele cosmetice dezvoltate pînă în prezent. Aceste produse demonstrează progresele cosmeticii de la nivelul de experienţă, la cel de cercetare sau chiar ştiiţifică, unde bazîndu-se pe studierea schimbărilor ce au loc în piele, s-a ajuns la influenţarea proceselor cunoscute. Acesta este semnul distinctiv, al produselor cosmeceutical, după părerea lui Epstein şi profesorului Kligman, iniţiatorul denumirii. Denumirea cosmeceutical înseamnă că este vorba despre un produs, cu conţinut de principii active de înaltă eficienţă, realizarea lui bazîndu-se pe cunoştinţe ştiinţifice aprofundate. Eficacitatea substanţelor active, este demonstrată prin teste clinice, iar procedeele şi rezultatele testelor in vitro şi in vivo, sunt accesibile. În acest fel cosmetica şi produsele cosmetice s-au distanţat de cele mai vechi (care au fost realizate la nivel de experienţă, cantitatea substanţelor active fiind limitată). Acesta nu înseamnă că produsele vechi nu erau eficiente. Procedeele care au demonstrat eficienţa, au fost subliniate cu prezentarea argumentelor profesionale. Un avantaj important al produselor este faptul că efectul se obţine fără intervenţie chirurgicală plastică. Utilizarea produselor influenţează în mod benefic calitatea pielii, situîndu-se în categoria superioară cosmeceutical.