náhrada zákrokov plastickej chirurgie

     V poslednom období sa štúdium všetkých odborov – dermatológie, fyziológie, biochémie, imunologie a ďalších – výrazne prehĺbilo a prinieslo výsledky využiteľné v oblasti ošetrovania pokožky.  Dokladom toho sú aj prípravky fytofontana cosmeceuticals. Práve tieto výrobky ukazujú posun kozmetiky od praktík a skúseností do oblasti výskumu, dokonca vedeckého, kedy sa na základe štúdia zmien prebiehajúcich  v pokožke môže pristupovať k ovplyvneniu týchto poznaných mechanizmov. Je to základným znakom výrobkov označovaných ako „cosmeceuticals“, ako  sa o tom vyjadrili dermatológovia  Epstein a najmä propagátor tohto označenia prof. Kligman.
Označenie „cosmeceutical“ naznačuje, že ide o výrobky s vysokým obsahom účinných látok, vychádzajúcich zo serióznych vedeckých poznatkov, ktoré boli transformované do kozmetických surovín. Zároveň to však prináša informácie, že účinné látky – ingredience sú vo svojom účinku potvrdené radou skúšok využívajúcich oficiálne alebo publikované metódy a výsledky môžu byť k dispozícii. Týka sa to ako laboratórnych výsledkov, in vitro, tak aj ich overenia v praxi – in vivo. Z tohto hľadiska sa kozmetika a kozmetické prostriedky vzdialili od predchádzajúcich, kde sa využívali predovšetkým skúsenosti a surovinový základ bol tiež obmedzený. Metódy preukázania účinnosti sú ovplyvnené spôsobmi odborného preukazovania faktov a nielen presvedčovania. Dôležitou prednosťou je, že tento účinok možno uplatniť bez zákrokov plastickej chirurgie.  Výrobok tak výrazne ovplyvňuje stav a vzhľad pokožky, a preto predstavuje najvyššiu kategóriu starostlivosti o pleť – kosmeceutikal

exkluzívne v lekárňach