Herb Pharma

 

 

thumbnail

Spoločnosť Herb-pharma AG (Švajčiarsko) je výrobcom a dodávateľom nutraceutík, kozmeceutík, farmaceutík a zdravotníckych pomôcok

Herb-pharma prichádza na globálny trh s jasnou koncepciou a víziou pre konečného zákazníka, s víziou zdravia človeka, založeného na prírodných a biotechnologických výrobkoch. Spojitosť prírody so zdravím človeka je prirodzeným vývojom existencie ľudskej civilizácie, ktorá aj v najbližšom desaťročí bude hrať veľmi dôležitú úlohu na zvýšení celkovej kvality života jednotlivca. 

História založenia firmy spadá do začiatkov 90. rokov, odkedy sa datuje zahájenie aktivít spoločnosti v segmente farmaceutických a parafarmaceutických výrobkov. Spoločnosť Herb-pharma sa stala uznávanou a vyhľadávanou firmou nielen vďaka neustálemu vývoju a inováciám ale aj vďaka spokojnosti zákazníkov. Naša spoločnosť sa snaží sprístupniť širokej verejnosti inovatívnu starostlivosť o pleť založenú na vedeckých poznatkoch.

Všadeprítomná inovácia v spoločnosti Herb-pharma, vytvára nový smer v odvetí biotechnológie. Herb-pharma prevádzkuje vlastné vývojové a výrobné pracoviská. Na príprave, vývoji a testovaní surovín a finálnych výrobkov sa podieľa tím vedcov, biológov, lekárov, farmaceutov a chemikov. Za účelom dosiahnutia špičkovej kvality, maximálnej účinnosti a šetrnosti prípravkov, firma vyrába za prísnych prevádzkových podmienok, pomocou najmodernejšej technológie. Výrobky sú pred uvedením na trh podrobované mnohým prísnym testom : mikrobiologické, chemicko-fyzikálne testy, testy dermálnej znášanlivosti a bezpečnosti pre zdravie človeka.

Naša filozofia:

  • Záruka kvality –používame suroviny najvyššej kvality dostupné na svetovom trhu

  • Vysoká bezpečnosťusilujeme sa poskytovať predovšetkým také suroviny, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy priemyselnej kvality, boli podrobené klinickému testovaniu a je o nich všeobecne známe, že po ich spracovaní do formy finálneho produktu nespôsobujú podráždenie

  • Výrobky na prírodnej bázepochádzajú z čistých prírodných zdrojov

  • Inováciav záujme dosiahnutia nových výziev neustále hľadáme najnovšie metódy, suroviny a technológie

  • Hodnoty a etikanaše poslanie a profesijné hodnoty sprostredkúvame našim zákazníkom prostredníctvom výrobkov.